Logo Infra20

Diensten

Projectmanagement

Een project bestaat niet alleen uit technische documenten, zoals tekeningen en een bestek. Er dient rekening te worden gehouden met externe partijen, bewoners en andere belanghebbende. Infra20 B.V. heeft ervaring met het voorbereiden en managen van bijvoorbeeld het bouw- en woonrijp maken van woningbouwprojecten, uitbreidingen van industrieterreinen, het aanleggen van nieuwe wegen, rotondes en fietspaden en diverse andere projecten.

Hierbij hoort niet alleen het maken van tekeningen en het bestek, maar ook het aanvragen van nutsvoorzieningen, verlichtingsplannen, vergunningen bij het waterschap, het opstellen van een waterhuishoudingsplan etc. Daarnaast is de communicatie met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbende van groot belang. Het volledige project kan vanaf de eerste schets op de tekentafel tot en met de uitvoering worden begeleid door Infra20 B.V.

Ontwerp

In de ontwerpfase begint Infra20 met het inventariseren van alle wensen en eisen. Het opstellen van een eerste ontwerp kan op basis van een programma van eisen, een grove schets of bijvoorbeeld een stedenbouwkundig ontwerp. In het begin van de ontwerpfase is het extra van belang om samen met de opdrachtgever te werken aan een voorlopig ontwerp. Om belanghebbende een indruk te geven van de nieuwe situatie, kan op basis van het voorlopig ontwerp een presentatietekening worden opgesteld. In de ontwerpfase zullen we werken van ‘grof’ naar ‘fijn’, eerste de grote lijnen en vervolgens de details. Het eindresultaat van de ontwerpfase is een technische tekening waarmee een aannemer het werk kan uitvoeren.

Bestek

Het bestek vormt samen met de tekeningen de basis van ieder project. Het geeft de mogelijkheid om de kwaliteit van het werk te toetsen en de financiële status te bewaken. Het bestek is daarmee ook meteen de basis van het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer. Infra20 B.V. heeft ervaring met het opstellen van traditionele RAW-bestekken als raamovereenkomsten.

Aanbesteding en contractvorming

Een werk wordt door middel van tekeningen en een bestek inzichtelijk gemaakt. Om het project daadwerkelijk uit te voeren dient een aannemer gecontracteerd te worden. Infra20 B.V. heeft ervaring met het opstellen van het contract, het zoeken van geschikte aannemers en het aanbesteden van het werk.

Het werk kan gegund worden op laagste prijs, maar ook op basis van prijs-kwaliteitverhouding. Het gunnen op laagste prijs is een veilige optie, vooral bij projecten waarbij het budget onder druk staat. Gunnen op kwaliteit is echter een steeds meer gebruikte gunningsmethodiek. Indien er een juiste verdeling van prijs en kwaliteit wordt gehanteerd, kan er zeker meerwaarde voor de opdrachtgever ontstaan. Infra20 B.V. heeft ervaring met het aanbesteden van werken en het gunnen op basis van prijs-kwaliteitverhouding.