Logo Infra20

Doortrekken Greenport Bikeway naar America

Opdrachtgever:

Gemeente Horst aan de Maas

Projectkenmerken:

Werkzaamheden Infra20 B.V.:

Doortrekken Greenport Bikeway naar America

In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas heeft Infra20 B.V. de projectbegeleiding en voorlopig ontwerp van het doortrekken van de Greenport Bikeway naar America gerealiseerd. Voor de aanleg van deze snelfietsroute van circa 3 kilometer is veel afstemming geweest tussen nutsbedrijven, Waterschap en grondaankopen. Uiteindelijk is een voorlopig ontwerp gerealiseerd met goedkeuring van alle stakeholders. De aangrenzende Waterschapslossing wordt gedeeltelijk verlegd, gedempt of heringericht. Door de aanleg van deze Bikeway zal de Spoorweg / Hoebertweg opnieuw worden ingericht door middel van overlaging.