Logo Infra20

Nieuwbouwplan Cuijkse Tuinen fase E

Opdrachtgever:

Gemeente Cuijk

Projectkenmerken:

Werkzaamheden Infra20 B.V.:

Nieuwbouwplan Cuijkse Tuinen fase E

In opdracht van de gemeente Cuijk heeft Infra20 B.V. de voorbereiding van de Cuijkse Tuinen gerealiseerd. Fase E is de laatste fase in het bouwplan Cuijkse Tuinen. In totaal worden circa 30 woningen gerealiseerd. Het bouwplan is in een eerdere fase bouwrijp gemaakt. Hierin zijn de nutsvoorzieningen en de riolering reeds aangebracht. Op basis van het stedenbouwkundigplan is een definitief ontwerp opgesteld. Dit is vervolgens weer uitgewerkt in de bouw- en woonrijpfase. Omdat dit de laatste fase van het bouwplan aan de Dijkskruin is, wordt ook deze afgebouwd. De asfaltdeklaag wordt vervangen en er worden verkeersremmende maatregelen aangebracht.