Logo Infra20

Distributie Centrum te Weert

Opdrachtgever:

Driessen Grondwerken B.V.

Projectkenmerken:

Werkzaamheden Infra20 B.V.:

Distributie Centrum te Weert

In opdracht van Driessen heeft Infra20 B.V. de technische voorbereiding uitgevoerd van de buitenruimte van een Distributie Centrum te Weert. Op basis van een stedenbouwkundig plan is zowel de bovengrondse situatie als de ondergrondse situatie van de buitenruimte technisch uitgewerkt.