Logo Infra20

IWA Tienray

Opdrachtgever:

Gemeente Horst aan de Maas

Projectkenmerken:

Werkzaamheden Infra20 B.V.:

IWA Tienray

In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas is Infra20 B.V. bezig met het opstellen van een integraal ontwerp van de openbare ruimte van een bestaande woonwijk tussen de Bernadettelaan en Swolgenseweg te Tienray. De herinrichting van de openbare ruimte wordt afgestemd met de beheerders van de gemeente Horst aan de Maas, waarbij de vraagstelling is om circa 3 hectare verharding (inclusief bestaande bebouwing) af te koppelen en dit hemelwater ter plaatse te laten infiltreren. Tevens wordt er onderzocht of de oude provinciale Swolgenseweg kan worden heringericht naar een andere wegcategorisering.